Mepyet.al
transformon jetë.

Të gjithë ne kemi nevojë për ndihmë nganjëherë, sidomos kur bëhet fjalë rreth zbulimit dhe njohjes së vetvetes. Pavarësisht qëllimit tuaj për të qënë më vetëbesues ose për ta konkretizuar në projekt dhe vendimarrjë pasionin që kemi, mund të hasim vështirësi për të kuptuar osë për të gjetur një rrugë nga pika A në pikën B. Pikërisht këtu bën pjesë “life coach”.

Terapisti
i problemeve të jetës suaj

I përafërt me një terapist, “life coacher” është një profesionist që ju ndihmon të identifikoni fuqitë dhe dobësitë, për të kapërcyer pengesa që krijojnë vështirësi për ju. Por për të kuptuar se ndihma e cilit ju nevojitet si fillim duhet të jeni të qartë rreth problemeve dhe asaj çfar ju dëshironi të arrini.

Mepyet.al
transformon jetë.

Të gjithë ne kemi nevojë për ndihmë nganjëherë, sidomos kur bëhet fjalë rreth zbulimit dhe njohjes së vetvetes. Pavarësisht qëllimit tuaj për të qënë më vetëbesues ose për ta konkretizuar në projekt dhe vendimarrjë pasionin që kemi, mund të hasim vështirësi për të kuptuar osë për të gjetur një rrugë nga pika A në pikën B. Pikërisht këtu bën pjesë “life coach”.

Kuptimi i Life-Coach

“Life coacher” është një profesionist që ju ndihmon të identifikoni fuqitë dhe dobësitë, për të kapërcyer pengesa që krijojnë vështirësi për ju. Por për të kuptuar se ndihma e cilit ju nevojitet si fillim duhet të jeni të qartë rreth problemeve dhe asaj çfar ju dëshironi të arrini.

Konsulta dhe Këshilla

Part consultant, part motivational speaker, part therapist and part friend, coaches work people helping them define and achieve their goals.

Zgjidhe Problemesh

The trained life coach knows how to help you set the right goals, make more money, and structure your personal and professional life to achieve greater productivity with less effort.

Konferenca & Trajnime

Coaching typically works best with a weekly call so clients have time to integrate ways of thinking, take action each week toward their goals.

Consultancy & advicing

Part consultant, part motivational speaker, part therapist and part friend, coaches work people helping them define and achieve their goals.

Problem solving

The trained life coach knows how to help you set the right goals, make more money, and structure your personal and professional life to achieve greater productivity with less effort.

Conferencing & talks

Coaching typically works best with a weekly call so clients have time to integrate ways of thinking, take action each week toward their goals.

READ MORE

A IDEATë ndihmoj një person të zgjërojë një ide.

A well-trained coach knows how to use the right words so that you are naturally motivated.

READ MORE

REFLECTTë ndihmoj në reflektimin e eksperiencave aktuale.

Clients take bigger actions, set bigger goals and think bigger when they work with a life coach.


happy family having fun outdoors
READ MORE

OPPORTUNITIESTë ndihmoj individët ti shikojnë mundësitë në aspekte të ndryshme

A well-trained coach knows how to use the right words so that you are naturally motivated.

READ MORE

BE YOURSELFTë ndihmoj në kuptimin e vlerave personale dhe bëeimin në vetvëte

Most people find that things start to happen very quickly after hiring a life coach.

READ MORE

BEING HAPPYEnjoy your life

A well-trained coach knows how to use the right words so that you are naturally motivated.

READ MORE

BE SUCCESSFULLYour potential

Clients take bigger actions, set bigger goals and think bigger when they work with a life coach.


happy family having fun outdoors
READ MORE

AVOID EVERYDAY STRESSFinding balance

A well-trained coach knows how to use the right words so that you are naturally motivated.

READ MORE

FOR THE BETTERAccept change

Most people find that things start to happen very quickly after hiring a life coach.

Cfarë bën një “Life Coach-er”?


Nga njohuritë e përgjithshme në dimë se një trajner (coach=trajner) ndihmon individët osë skuadrat të identifikojnë një qëllim dhë më pas hartojnë një plan për subjektin në fjalë.“Life Coach” fokusohet në atë cfarë ndodh tani, cfarë individi dëshiron më pas dhe si mund të krijojmë një lidhje midis tyre.Trajnimi i ndihmon njerëzit të identifikojnë pengesat me të cilat ndeshen shpeshherë, duke i ndihmuar që të gjejnë motivim dhe të kenë rezistencë gjatë ndryshimeve që do të pasojnë më pas.
My mission has been to make quality life coaching affordable and available to anyone who strives to live their ideal life. Part consultant, part motivational speaker, part therapist and part rent-a-friend, coaches work with managers, entrepreneurs, and just plain folks, helping them define and achieve their goals — career, personal, or most often, both.

Te punojme se bashku
per nje jete me te mire

An article revealed a study where training alone was compared to life coaching combined with training. The study showed that training combined with weekly life coaching increased productivity.

I can’t believe you were able to guide us through this major life decision with just one month of coaching. So, thank you again for helping us see through the fog!

JESSICA & MIKE

She listened to what we wanted to work on and tailored her techniques to our particular situation. She always suggested sensible and practical ways to tackle our issues, and they worked!

EIRINE & MICHAEL

Her passion in life is sharing what she has learned to help you to do the same … if you are willing to listen, learn, and act! I know we wouldn’t be where we are today without her help.

MARIA & JO

Life coaching
in numbers

Before you start your coaching, you’re sure to have a number of questions about the journey you will soon undertake. Here are crunched numbers about it before coaching even begins.
0123456789001234567890                     %
Success for all clients so far
Setting and achieving goals and objectives
012345678900123456789001234567890                     +
Clients consulted in total
Making key decisions and designing success strategies
0123456789001234567890                     +
Certificates and awards globally
Finding the ideal career/work or business
0123456789001234567890                     +
Years of coaching experience
Communicating powerfully and succinctly

Njoftimet Tona

Read our latest blog posts and find out how can you improve your life immediately.

Latest news

Read our latest blog posts and find out how can you improve your life immediately.
Thoughts on Procrastination
January 12, 2018by mepyet0
Thoughts on Procrastination
Responding immediately is attractive because it’s very rare even though it seems so obvious. It’s so rare because most people procrastinate. In fact, you may need to upgrade systems, streamline, automate and change your whole manner of responding to people and tasks in order to provide an immediate response.
People who made inspiring life changes
January 10, 2018by mepyet0
People who made inspiring life changes
In honor of International Women’s Day this Sunday I thought I’d highlight some women who have dramatically changed their lives and now making an impact on the world around them by inspiring and in some cases, leading other women to find their own success—thanks to a bit of life coaching!
The incredible power of small changes
January 9, 2018by mepyet2
The incredible power of small changes
The key to making a big change is to make a small change first . This has to do with inertia. If you want to get unstuck quickly and effortlessly, leverage the power of making small changes.

Online life coaching

Get the motivation, guidance, and support you need to get your life on track. If you want to attract wealth, success and happiness, then our online coaching courses are for you.

BASIC COURSEStrong start

Envision your ideal life and set goals to create your best year yet! You’ll discard old goals...

ADVANCED COURSEIncrease power

Attract what ytou want in life by eliminating the energy drains and adding in new, healthy energy sources.

ADVANCED COURSEClean up your act

If you want to attract new things into your life, you need to free up space for them.

BUSINESS COURSEDo work you love

Finding work you love is satisfying; start making the necessary transitions so that you do what you love to do.

BASIC COURSEStrong start

Envision your ideal life and set goals to create your best year yet! You’ll discard old goals...

ADVANCED COURSEIncrease power

Attract what ytou want in life by eliminating the energy drains and adding in new, healthy energy sources.

ADVANCED COURSEClean up your act

If you want to attract new things into your life, you need to free up space for them.

BUSINESS COURSEDo work you love

Finding work you love is satisfying; start making the necessary transitions so that you do what you love to do.

Effortless success

Practice ultimate self-care and increase your health and vitality. People who take exceptional care of themselves attract extraordinary opportunities and people into their lives. Learn the importance of being blessedly selfish.

Work smarter, not harder

Align yourself with the energy that’s already out there. Attract success instead of chasing after it and stop struggling to reach your goals—you know, coming up with a plan, setting a timeline and taking specific action steps, etc.

Fillo tani
me këshillat tona

Merrni motivim, udhëzimin dhe mbështetjen që ju nevojitet për të marrë jetën tuaj në rrugën e duhur. Ju nuk keni nevojë të luftoni vetëm!

Jam këtu për ty!

Monday - Wednesday
8AM - 7PM
Thursday
8AM - 5PM
Friday
8AM - 6PM
Saturday - Sunday
Closed

Contact details

Created by said.al