+2 votes
83 views

file duhet te jete me nje kod publik

in Programim nga (530 points)   | 83 views

1 Answer

+1 vote
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <limits>
#include <string>

template <typename T>
T get_input(const std::string &strQuery);

std::string get_username();
std::string get_password();
void save_user(const std::string &username, const std::string &password);

void login();
void register_user();
void main_menu();

int main()
{
  main_menu();
}

template <typename T>
T get_input(const std::string &strQuery)
{
  std::cout << strQuery << "\n> ";
  T out = T();

  while (!(std::cin >> out)) {
    std::cin.clear();
    std::cin.ignore(std::numeric_limits <std::streamsize>::max(), '\n');
    std::cout << "Error!" "\n";
    std::cout << strQuery << "\n> ";
  }

  return out;
}

std::string get_password()
{
  std::string password1 = get_input <std::string> ("Please enter your password.");
  std::string password2 = get_input <std::string> ("Please re-enter your password.");

  while (password1 != password2) {
    std::cout << "Error! Passwords do not match." "\n";
    password1 = get_input <std::string>("Please enter your password.");
    password2 = get_input <std::string>("Please re-enter your password.");
  }

  return password1;
}

std::string get_username()
{
  std::string username = get_input <std::string>("Please enter a username.");
  std::cout << "Username: \"" << username << "\"\n";

  while (get_input <int>("Confirm? [0|1]") != 1) {
    username = get_input <std::string>("Please enter a username.");
    std::cout << "Username: \"" << username << "\"\n";
  }

  return username;
}

void login()
{
  std::cout << "You are being logged in!" "\n";
}

void main_menu()
{
  int choice = get_input <int>(
    "Hello, Would you like to log in or register?" "\n"
    "[1] Login" "\n"
    "[2] Register" "\n"
    "[3] Exit");

  switch (choice)
  {
  case 1:
    login();
    break;
  case 2:
    register_user();
    break;
  }
}

void register_user()
{
  std::string username = get_username();
  std::string password = get_password();
  save_user(username, password);
}

void save_user(const std::string &username, const std::string &password)
{
  std::string filename = username + ".txt";
  std::ofstream file(filename);
  file << password << "\n";
}

uroj te jap nje orientim ne ate qe kerkon....

nga (790 points)  
Mirë se vini në mepyet.al, forumi ku mund të bëni pyetje dhe merrni përgjigje nga anëtarët e tjerë të komunitetit.

  Ende askush këte muaj

  Dhurata mujore
  1. Vendi pare: Profesor
  2. Vendi dyte: Mjeshtër
  3. Vendi 3: Student

  6 në linjë
  0 Antar dhe 6 mysafir
  Vizitat sot : 207
  Vizitat e djeshme : 188
  Të gjitha Vizitat : 1940078