Mënyra e parë është ti bësh block me truecaller.

Mënyra e dytë bëj call forward te nje nr tjetër

Jeni i ri këtu?

Jeni i ri këtu?

Bëj një pyetje