Q:

Gjej passwordet qe keni harruar ne Gmail dhe Social Media!

Ne kete video do tregohet sesi ju mund te gjeni passwordet e harruara ne gmail apo facebook.com nese jane hapur ne browser.

Informatik – Pyetje Pergjigje rreth Informatikes

All Replies

Viewing 0 reply threads

  • This reply has been marked as private.

Viewing 0 reply threads

Reply To: Gjej passwordet qe keni harruar ne Gmail dhe Social Media!
Your information:
Jeni i ri këtu?

Jeni i ri këtu?

Bëj një pyetje