Q:

pdf summarizer

Pershendetje

A ka ndonje website (AI tool) per te bere nje permbledhje te detajuar te nje dokumenti te madh PDF?

Mos kete kufizime ne madhesi (si ne germa dhe ne Mb) dhe te kryej nje permbledhje sa me te detajuar.

 

Faleminderit

 

Informatik – Pyetje Pergjigje rreth Informatikes

All Replies

Viewing 0 reply threads

Viewing 0 reply threads

Reply To: pdf summarizer
Your information:
Jeni i ri këtu?

Jeni i ri këtu?

Bëj një pyetje